Gençlik Projeleri Destek Programı (2018/2) kapsamında Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan projemiz temel olarak gençlerimizin milli ve manevi duyguları ile kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin yapılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Gençlerimizin insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmayı, amaçlamaktadır.


Sizleri de aramızda görmek isteriz.