İç Anadolu bölgemizin güzide şehirlerinden olan Niğde ve çevresinde halkımızın eğitim, kültür ve sosyal kalkınmasını sağlamak maksadı ile kurulan derneğimizde gerek kamu gerek ise diğer STK lar ile iş birliği içinde üye ve sponsorlarımızın destekleri ile halkımıza hizmet etmeye çalışmaktayız.

Eğitim alanında en önemli hizmet dalımız Öğrenci yurdumuzdur. Yurdumuzda gücümüzün yettiği kadar en uygun fiyatlar ile öğrencilerimizin barınmalarına destek vermekteyiz. Sizlerin de katkıları ile hedefimiz kaliteli yetişmiş, vatanını ve milletini seven, kültürümüze bağlı olan gençleri ücretsiz okutacak seviyeye gelmektir.

Öğrencilerimiz, derneğimizde fahri olarak görev alan üyelerimizin bilgi, beceri ve tecrübelerinden istifade ettirilmekte; yurdumuzdaki kütüphaneler ve internet bağlantılı bilgisayar odaları ile, öğrencilerimizin kültür ve eğitim düzeyi yükseltilmektedir.

Mezun olan öğrencilerimize, kendi branşlarını geliştirebilecek kişi ve kurumlarda, staj ve eğitim verilmekte... Mezun olan öğrencilerimizi, iş hayatına hazırlamak için kişisel gelişim ve yönetim seminerleri düzenlenmektedir.

- Rehberlik Eğitimleri verilmektedir

- Seminer ve Konferanslar düzenlenmektedir

- İhtisas Eğitimleri (Hukuk, İşletme-İktisat, Mühendislik, Sağlık, Eğitim) hem insanları bir araya getirmekte hem de verimli bir eğitim ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır.

- Mezun mesleki ihtisas komisyonları İhtisas komisyonları aynı alandaki gençlerimizin bir araya gelerek değer üretmelerine vesile olmaktadır.

 Kültür Alanında ise yaptığımız Niğde Aşıkları ve Halis Niğdeliler gibi projeler ile ilimizin kültür ve tarihini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak gayesini gütmekteyiz. Bu projelerde görev alan gençlerimiz ile ülkemize kültürümüzü aktarmaktayız.

Düzenlediğimiz konferanslar ve Seminerler ile tarihimizi ve kültürümüzü halkımıza aktarmakta ve yeni nesillerimizin daha iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamak istemekteyiz.

Sponsorlarımız katkıları Tarih, Kültür, Ahlak ve dini kitapları ücretsiz olarak dağıtımını yaparak okuma alışkanlığını geliştirmek ve gelecek nesillerimizin daha donanımlı olmaların sağlamak istemekteyiz.

Sizlerin destek ve katkıları ile hizmetlerimize devam etmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.