Projemiz kapsamında yürütülecek faaliyetler, gençlerin, tarihini bilen, millî ve manevi değerlere bağlı vatanını, milletini, bayrağını seven kanunlara saygılı ve devletine itaatkâr bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde planlanmıştır.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan hareketsizlik, gençlerin evlerine, odalarına kapanıp pasif bir yaşam tarzı benimsemelerine sebep olmaktadır. Gençlerin toplumdan uzak, kendi bireysel dünyalarında yaşamalarını teşvik eden bu hayat tarzı, gençlerin sosyal uyum konusunda sorunlarla karşılaşmasına, içine kapanık, utangaç ve toplumun bir parçası olamayan bireylerin yetişmesine sebep olmaktadır.

Yakın tarihimiz hakkında yapılan panellerde gençlerimizin bilgilerinin çok yüzeysel ve yetersiz olduğu, birçoğunun yapılan yanlı tv dizileri ve propagandalar neticesi yanlış bilgilendirildiği üzülerek müşahede edilmiştir.

İnternetin yaygınlaştırılması ve bilgisayarlı eğitim ülkemizde devlet politikası haline gelmiş, fakat gençlerimizin neredeyse tamamı bilgisayarı bilinçsizce kullanmaktadır.

İlimiz ve tarihimiz dolayısı ile geçmişimiz gençlerin neredeyse hiç ilgisini çekmemekte, milli ve manevi bilgileri genelde internetten bilinçsizce takip etmekte ve bu konularda hiçbir çabası olmamaktadır. Tarihini, kültürünü kaybeden milli birliğini ve beraberliğini de kaybetmiş demektir. Gençlerimize bu konularda çalışma imkânları sunmak bizim en asli görevimizdir.

Ülkemizde gelişmemiş ve nüfusu az olan diğerleri gibi ilimizde de gençlerin sosyal aktiviteleri kısıtlı olmakta. Gençlerin ilgisini çekecek, gelişimini sağlayacak, özellikle ilimizin yerel halkı ile kaynaşmasını sağlayacak aktivite neredeyse yok gibidir.

İl dışından gelmiş olup da ilimizde ikamet eden gençler yabancılık çekmekte ve ilimiz şartlarına yeterince uyum sağlayamamaktadır. Özellikle büyükşehir olan illerden gelenler yapılacak sosyal faaliyet, konferans vb. Etkinliklerin azlığından şikâyetçi olmaktadırlar.