Derneğimiz Türk milletini ve onun üstün medeniyetini ve kültürünü bütün dünyaya tanıtmak gayesiyle, kurulmuş, kültürlü, dünyadaki ve teknolojideki bütün gelişmelere vakıf bir gençlik yetiştirmek için çalışmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda , değişik etnik kökenden ve kültürel değerlere sahip gençlerimiz milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek, birbirleri ile kaynaşmalarını temin etmek, evrensel ve insani değerlere önem veren, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan ve uluslararası akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak temel amacımızdır.

Üniversitede farklı branşlarda eğitim gören  değişik sosyal, kültürel değerlere sahip  ve ekonomik farklılıkları olan gençlerin birbirleri ile kaynaşmaları ve aralarındaki sevgi bağının kurularak güçlendirilmesi ortak bir amaç oluşturarak birbirleri ile kenetlenmelerini sağlamak bizlerin omuzlarına yüklenen ağır bir sorumluluktur.

Ülkemiz ve dolayısı ile niğde ilimiz çok zengin ve övünülecek bir tarihi geçmişe sahiptir. Bugünün gençliğinin bu şanlı geçmişi doğru olarak öğrenmeleri ve öğrendiklerini aktarmaları gereklidir. Ortak bir tarih bilinci oluşturmak için  konferanslar verilmeli ve tarihi mekânların ziyaretleri yapılarak bu bilgiler pekiştirilmeli ve diğer insanlara iletişim vasıtaları ile aktarılmalıdır.

Projemiz kapsamında yapılacak faaliyetler ile gençlerimizin daha da iyi yetişmesi, kültür ve tarih bilinci oluşturularak bu bilincin çevredeki diğer bireylere de aktarılması amaçlanmıştır.